Ana Sayfa / Mesleki Gelişim / Sözleşmeler

Sözleşmeler

Sözleşmeler

Sözleşmeler İndir
Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmeleri
Pazarlama Sorumlusu  word
Farmakovijilans Sorumlusu  word
Laboratuvarlarda Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi: İstihdamı Zorunlu Personel  word
Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi – İstihdamı Zorunlu Personel: Teknik Müdür  word
Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi – İstihdamı Zorunlu Personel: Sorumlu Veteriner Hekim  word
Hayvansal Atık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi – İstihdamı Zorunlu Personel  word
Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi – İstihdamı Zorunlu Personel  word
Hayvan Hastanesi, Veteriner Poliklinik Ve Muayenehanelerde Çalışan (veteriner hekim) Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi – İstihdamı Zorunlu Personel

 

word
Hayvan Hastanelerinde, Veteriner Muayenehane Ve Polikliniklerinde Çalışan (Sorumlu Yönetici) Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi – İstihdamı Zorunlu Personel  word
Gıda İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi – İstihdamı Zorunlu Personel  word
Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde ve Hayvan Pazarlarında Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi  word
Deney Hayvanları Üretim ve Uygulama Alanlarında Çalışacak Veteriner Hekim Sözleşmesi – İstihdamı Zorunlu Personel  word
Danışmanlık Şirketlerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi – İstihdamı Zorunlu Personel  word